OVER ONS

Stichting Kieteman is in december 2015 opgericht door Floris en Vivien ter nagedachtenis aan hun zoontje Kiet. Hoewel Kiet zijn eerste verjaardag niet heeft mogen meemaken, is zijn glimlach onuitwisbaar en onvergetelijk. Stichting Kieteman wil zijn glimlach voor altijd laten voortleven bij andere kinderen.

Wij benaderen de kinderen door middel van contacten die wij hebben bij hulpverleners, de Voedselbank en verschillende maatschappelijke- en welzijnsinstanties.

De overheadkosten en de oprichtingskosten van Stichting Kieteman worden zo laag mogelijk gehouden en worden betaald door de mensen die Kiet willen blijven eren. Zo hebben donateurs de garantie dat hun gift in zijn geheel gebruikt wordt voor de kinderen die het moeilijk hebben.

ANBI status

Stichting Kieteman mag zichzelf een Algemeen Nut Beogende Instelling noemen omdat wij als goed doel bijdragen aan het algemeen nut. Dit is aantrekkelijk voor u als donateur omdat uw giften voor 100 % worden aangewend voor de kinderen die wij met onze Stichting willen helpen. Daarnaast kan uw gift een belastingvoordeel opleveren. 

Voor meer informatie wil ik u doorverwijzen naar de Belastingdienst.

De stichting wordt bestuurd door:

Voorzitter

Vivien Brockmeier – Walder

Penningmeester

Mirte Post – Brockmeier

Secretaris

Barbara Vasen

Olivier Lisman

Yve van Duijn

Stichting Kieteman Belgie

Kiki Walder